Giriş yap
Kayıt ol

         …………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: …….. E.

BORÇLU : ……………….

VEKİLİ : …………………….

ALACAKLI : …………………

VEKİLİ : ………………..

T.KONUSU : Mehil Belgesi verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

 Takibe konu ………………. Mahkemesi …………. tarih ……….. E.

……………K. nolu kararı tarafımızdan temyiz edilmiştir. Buna ilişkin olarak
mahkemeden aldığımız şerhli dilekçeyi EK-1 de sunuyoruz.

 Yargıtay’dan İcranın Geri Bırakılmasına ilişkin karar getirinceye
 kadar

tarafımıza Mehil Belgesi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Borçlu Vekili

……………………………………..

EKİ : 1) …………… Mahkemesi ………. E. dosyasında düzenlenen şerhli dilekçe.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78