Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                         
                          

T.C.

İZMİR

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

         		     	  

Dosya No			: 2014/………………………… Esas

Mazeret Sunan  	 	:
………………………………………………..

			       

Vekili		  		: Av……………………………………….

 

Konu     			: Sayın Mahkemenizin 23.06.2015 günü saat
11:00’daki duruşmasına katılamayacağımdan dolayı mazeretimin
sunulmasından ibarettir.  

ö

ø

,

4

6

B

J

R

V

Î

Ö

ô

ö

ø

 Açıklamalar		:

Sayın Hakimliği’nizin 23.06.2015 günü saat 11:00’ daki
duruşmasına mesleki mazeretim sebebi ile katılamayacağım. 

   

     Mesleki mazeretimin kabulü ile duruşmanın başka bir güne
ertelenmesine, duruşma gününün Uyap’ tan öğrenilmesine karar
verilmesini Sayın Mahkeme’nizden arz ve talep ederim.

                                		

 Saygılarımla,

Davalı Vekili; 

…………………………………