Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      T.C. İSTANBUL ….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

   2013/……… E.

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Alacaklı      : 

Vekilleri	 : 

Borçlular   		 : 

Kimlik bilgileri : 

Tc kimlik:

Baba adı:

Anne adı:

Doğum tarihi : 

Adres: 

        

Borç Miktarı	 : …………..-TL (Masraf ve faizsiz)

h

gd

P

h

 sicil kayıtları üzerine 556 Sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19. maddesi uyarınca haciz
konulmasına karar verilmiştir. 

Müdürlüğümüz kararı uyarınca, borçlular adlarına kayıtlı
markanın/markaların sicil kayıtları üzerine haciz şerhi işlenerek
bu hususun yayınlanması; marka tescil belgesinin onaylı bir
örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

                   		    İCRA MÜDÜRÜ