Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      HYPERLINK
"http://dilekceler.blogcu.com/marka-ihlali-nedeniyle-tazminat-istemi-dil
ekcesi-ornegi/1558710" Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi
dilekçesi örneği 

10/5/2007 

....... MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI				:

 

VEKİLİ				:

 

DAVALI				:

 

KONU	: Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat İstemi. 

 

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim şirket uzun yıllardır … ‘da gıda sektöründe
faaliyet göstermekte olup … adet fabrikası bulunmaktadır.
Müvekkilim, … yılında … ibaresini marka olarak … numara ile
tescil ettirmiştir. Müvekkilim bu markayı işyerlerinde, reklam
panolarında, tabela ve reklam vasıtalarında kullanmıştır. Üretim
kalitesi haklı bir üne kavuşmuş, bilinen ve aranan bir marka haline
gelmiştir.

2-) Müvekkilim bu marka ile halen hem üretim ve hem de sunum
faaliyetlerine devam etmekte olup kendisine iyi bir pazar payı
oluşturmuştur. Aleyhine tespit istenen şirket tespit istenen adreste
gıda sektöründe faaliyet göstermekte ve sunduğumuz etiket
fotokopisinde görüldüğü gibi … ibaresini tescilli markaymış
gibi sattığı gıda ürünlerinde kullanmaktadır.

3-) Aleyhine tespit istenen şirketin … ibaresini ürünlerinde
kullanması müvekkil şirketin markasına açık bir tecavüz
oluşturmaktadır. Bu suretle de haksız rekabete yol açmaktadır.

p

r

x

z

r

᐀Bu nedenlerle davalı şirketin kullandığı “…” ibaresinin
müvekkilimin tescilli markasına aynen benzediğinden bu durumun
haksız rekabet nedeniyle müvekkilimin markasına tecavüz
oluşturduğundan tecavüzün önlenmesine, davalının, müvekkilimin
tescilli markasını kullandığı ürün ve reklam malzemelerinin
toplatılmasına, maddi ve manevi tazminatın tahsiline ve hükmün
tirajı en yüksek 5 gazeteden biri ile yayınlatılmasına karar
verilmesi için mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ NEDENLER			: 556 S. KHK. m. 66 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER	: Davalının ticari defter ve belgeleri, adı geçen
etiketler, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı
şirketin

müvekkilime ait markaya tecavüzünün önlenmesine, müvekkilime ait
tescilli markanın kullanıldığı tabelaların sökülmesine,reklam
vasıtası, basılı evrak ve ürünlerin toplatılmasına, masrafı
davalıdan alınarak hükmün tirajı en yüksek 5 gazeteden biri ile
ilanına, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, …TL.
manevi ve …TL. maddi olmak üzere toplam …TL. tazminatın davalıdan
tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili