Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                                :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                                :
1- Yazı işleri sorumlu müdürü

 

  2- Gazete sahibi

 

  3- Haberi veren gazeteci

 

KONU                                  
 : Kişilik haklarına basın yolu ile vaki saldırı nedeni ile …TL

  manevi tazminat talebinden ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Davalılar  … Gazetesinin sorumlu müdürü, haber müdürü ve
yazarıdır.

 

2- …/…/…tarihli gazete nüshasında müvekkilin  hakkında
kişilik haklarına saldırı oluşturan biçimde asılsız haber
yayınlanmıştır.Bu haber müvekkilimi son derece üzmüştür. Ticari
hayatını son derece menfi etkilemiştir.

 

3- Müvekkilin mağduriyetin ortadan kalkması ve sorumluların
cezalandırılarak söz konusu yalan haberin düzeltilmesi için sayın
Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : Borçlar Yasasının 49. maddesi ve
diğer yasal nedenler.

 

@

B

D

F

J

Ò

Ô

Ö

Ø

Ü

Þ

è

ˆ

Š

Œ

Ž

’

Â

Ä

B

B

F

Ô

Ø

Š

Ž

Gazetenin …/…/… tarihli nüshası, mali ve sosyal durum
araştırması ve diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM             : Asılsız,gerçeğe
aykırı haber yayınlamak suretiyle müvekkilimin kişilik hakkına
saldırı da bulunan davalılardan, müvekkilin
mağduriyeti  nedeniyle …TL manevi tazminatın gazete nüshasının
yayım itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsiline, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin
davalılara  yükletilmesine karar verilmesini saygıyla
vekaleten  arz ve talep ederim. …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78