Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ........  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACILAR : 1-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

2-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU : Manevi tazminat

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkillerim ile davalı, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağı, …
Numarada bulunan … Apartmanında komşu olarak yaşamakta iken, bu komşuluk
ilişkisinin devam ettiği süreçte davalı müvekkillere karşı sürekli
olarak komşuluk hukukuna aykırı olarak düşmanca tavırlar sergilemiş ve
hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkillerim davalıya defalarca uyararak
apartmanda yüksek sesle hakaret içeren şekilde ve küfürlü olarak
konuşmaması hususunda uyarmışlardır.

2- Davaya konu olan olayda ise, davalı müvekkillerden …’nin kendisine
neden kapının önündeki ayakkabılarını ,sokağa attığını sorması üzerine
müvekkile hitaben “s. ol git kim atmış” gibi küfürlerde bulunmuş, bunun
üzerine bağırmaları duyan diğer müvekkil ..... ..... ’nin olay yerine
gelmesi üzerine de ….’ye hitaben “s. ol git orospu çocuğu  p.....k sen
kimsin” diyerek küfretmiştir. Bu eylemlerden müvekkillerin şikâyetçi
olmaları üzerine davalı ......  Sulh Ceza Mahkemesinin …/… Esas ve …/…
Karar sayılı ceza dosyası ile yargılanmış ve her iki müvekkile de
hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmıştır.

DELİLLER : 1-

                                                         2-Ceza
dosyası, 

                                                        3-Tanık (Tanık
isimleri bildirilecek)

                                                        4- Ve her türlü
yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 24, 25/3 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile
müvekkillerden her biri için … Türk Lirası olmak üzere toplam … Türk
Lirasının manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan …/…/… Tarihinden
itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkillere
verilmesine, yargılama gideri ve ücreti vekâletin davalı taraf üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla
arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacılar Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza