Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
          :

 

VEKİLİ                                
             :

 

DAVALI                                 
           :

 

KONU                                  
             : İşe Dönme Talebinin Reddi Sebebiyle
Tazminat İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-)  Müvekkilim, davalıya ait ... işyerinde çalışmakta olduğu
sırada, geçirdiği trafik kazasında oluşan maluliyeti sebebiyle
.../.../... tarihinde işten ayrılmak zorunda kalmıştır.

 

2-) Daha sonra gördüğü uzun tedavi ve kullandığı protezler
sayesinde müvekkilim tamamen iyileşmiş, maluliyeti sona ermiş ve
durum ... Hastanesi’nden alınmış sağlık raporu ile tespit
edilmiştir.

 

3-)  Bunun üzerine müvekkilim, işçi alımı için ilan vermiş
olan eski işyerine müracaat etmiş ancak davalı işveren bu talebini
kabul etmeyerek başka işçileri işe almıştır.

                                    
      

š

œ

ž

 

ª

œ

 

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Bu nedenle kanuna aykırı hareket eden davalıdan, kanunun
öngördüğü ... aylık tazminat için toplam ...TL.’nin tahsilini
talep ediyoruz.

                                    
      

HUKUKİ NEDENLER                    : 4857 S. K. m.
30 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Sağlık
raporu, işe başvuru ve ret yazıları, tanık beyanları ve diğer
deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, …TL. tazminatın faiziyle birlikte
davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78