Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Mirasın Reddine İzin Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalı eşi ile … yıldır evli olup, evliliklerinde
mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdir.

 

2-) Müvekkilimin babası vefat etmiş olup, müvekkilim, mirasçı
olmuştur. Ancak babası  iflas etmiş bir tacir olduğundan
terekesi  borca batıktır.

 

3-)  Müvekkilim tereke borca batık olduğundan dolayı mirası
reddetmek istemekte,  ancak davalı eşi buna izin vermemektedir.

 

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

X

Z

\

^

d

z

|

~

€

ˆ

ê

ì

î

ð

Z

^

|

€

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 €

ì

ð

„Ô

^„Ô

HUKUKİ NEDENLER                  :  4721 S. K.
m. 265 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, mal ortaklığı sözleşmesi, terekenin borca batık olduğuna
dair belge, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin  mirası reddedebilmesi için gerekli iznin verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78