Giriş yap
Kayıt ol

        ...İCRA MAHKEMESİ’NE

 

 

YAKINAN                :

 

VEKİLİ                     :

 

SANIK                       :

 

SUÇ                           : Mal
beyanından sonra mal ve kazançta meydana gelen
artışı                               
            bildirmeme

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Müvekkilimize borçlu olan sanık hakkında .......nün ....... E.
Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış olup sanığa 7 Örnek
Ödeme Emri ....... tarihinde tebliğ edilmiş ve takip .......
tarihinde kesinleşmiştir.

 

2-) Borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine yasal süresi içerisinde
icra dosyasına verdiği mal beyanı dilekçesinde menkul ya da
taşınmaz hiçbir malının ve gelirinin olmadığını geçimini
annesinden aldığı harçlıkla sağladığını belirtmiştir.

 

3-) Borçlu .../.../.... tarihinde  ...-TL kazanmıştır.

 

4-) Geliri artan ve düzelen borçlu borcunu ödemediği gibi gelirinde
meydana gelen artışı İİK m.77 gereği 7 gün içinde icra
dosyasına da bildirmemiştir.

 

5-) Suç işleyenin cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

Ø

Ú

Ü

Þ

ä

´

¶

¸

º

À

Ú

Þ

¶

º

 K.   m.  77, 339 ve ilgili yasal mevzuat

 

H. DELİLLER         : İcra dosyası

 

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenlerle, suç
işleyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin
karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

 

                                    
                                    
                                    

 

                                    
                                    
                           Yakına


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78