Giriş yap
Kayıt ol

        …………………… Hakimliğine

Müşteki		: 

Vekil/leri		: Av. 

			

Sanık			: 

			 

Suç			: Mal Beyanında Bulunmama.

Hadise	: Borçlu-sanık/lar, müşteki müvekkilime borçlanmış ve
borcunu ödememiştir. Sanık-borçlu/lar aleyhine
………………………. İcra Müdürlüğü'nün ……………
esas sayılı takip dosyası ile takibe geçilmiştir. Ödeme emri
sanık/lara tebliğ edilmiş olup,  sanık/lar bu borcunu ödemediği
gibi yasal süresi içerisinde de mal beyanında bulunmamıştır.

Mal beyanında bulunmayan ve borcunu ödemeyen sanık/lar hakkında
İİK’nun 3222 Sayılı Kanunla değişik 337. Maddesine istinaden
şikayet etmek ve cezalandırılmasını istemek lüzumu hasıl
olmuştur.

Hukuki Sebepler	: İİK'nun 337.Maddesi ve ilgili mevzuat.

,

|

 

²

Ú

ê

‚

„

z

z

|

摧ଏ]

ༀ㊄㜙$␸䠀$葞ᤲ摧ଏ]

ༀ劄ᄈ꺄㟷$␸䠀$葞ࡒ葠摧ଏ]	㜀$␸䠀$摧ଏ]ༀ esas
sayılı takip dosyası, vesair deliller.

Talep Neticesi	: Yukarda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden 
dolayı borcunu ödemeyen ve yasal süresi içerisinde mal
beyanında bulunmayan sanık/lar borçlunun cezalandırılmasını, 
masraf ve ücreti vekaletin sanık/lardan tahsilini saygılarımla
arz ve talep ederim. 

Müşteki Vekili

Av. ………………………..

E k i: Onanmış vekâletname örneği.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78