Giriş yap
Kayıt ol

        …İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

 

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

 

KONU                       :Mal Beyanında
Bulunmama

 

SUÇ TARİHİ           :

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1- Müvekkilimize olan borcundan dolayı borçlu sanık aleyhine
yapılan icra takibinde ödeme emri …/…/… tarihinde borçluya
tebliğ edilmiştir.

 

2- Borçlu yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmamıştır.

 

3- Bu güne kadar borcunu ödememiş olan borçlunun bu eylemi İİK.
Madde 337'ye göre suç oluşturduğundan sanığın cezalandırılması
için mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

H. NEDENLER       : İİK. Madde 337 ve ilgili mevzuat

 

H. DELİLLER         : …İcra
Müdürlüğü’nün  …sayılı icra takip dosyası vs. deliller.

 

h

j

l

n

r

J

L

N

P

|

ö

ø

ú

ü

j

n

L

P

ø

ü

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenlerle
sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin sanığa
yükletilmesine, ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize
vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…..

                                    
                                    
         

 

                                    
                                    
                               Davacı
Vekili

                                    
                                    
                           Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78