Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

Eşler birlikte söz alarak .../.../.... tarihinde evlendik. Aramızda mal
ayrılığı rejimini kabul ettik: 1- Her birimizin, yasal sınırlar
içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve
tasarruf hakkı olacaktır.

2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını
ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen
mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle
sorumlu olacaktır.

4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin
zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı
olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payına ödeme
günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın
kendisine vermesini isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.
.../.../...

Karı - Koca

Ad Soyad  - Ad Soyad İmza - İmza