Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

										.......

DAVACI        :....... 

VEKİLLERİ      :.......

 

DAVALILAR     :.......

 

 KONU         :....... Manevi ve fazlaya ilişkin talep ve dava
hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... Maddi Tazminatın ../../....
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Davalılardan Müştereken
ve Müteselsilen Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilemiz 1995 yılının Kasım ayı içerisinde
göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ....... Hastanesine
başvurmuştur. Muayenesini yapan diğer davalı ....... müvekkilemizi
gerekli tahlillerin yapılması için ......te Bulunan diğer davalı
.......na sevk etmiştir.

2-.......nda ....... tarihinde müvekkilemizin göğsünden parça
alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra müvekkilemiz .......ndan
almış olduğu ....... tarihli patoloji raporunu .......'ya
götürmüştür. ......., .......ndan verilen patoloji raporunu
incelemiş ve müvekkilemize meme kanseri teşhisi koymuş ve
hastalığın ilerlemiş olduğu gerekçesiyle ameliyat olması
gerektiğini söylemiştir.

3-Bunun üzerine yine aynı doktor tarafından ....... tarihinde
yapılan ameliyatla müvekkilemizin göğsü alınmıştır. Ameliyattan
sonra müvekkilemizin alınan göğsü ../../.... tarihinde yeniden
...... Labaratuvarında incelenmiş ve ../../.... tarihinde patoloji
raporu verilmiştir. Bu raporu da inceleyen davalı Dr.......... kanser
teşhisinin doğru olduğunu söyleyerek müvekkilemizi radyoterapi
tedavisi için ....... Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp
Merkezine sevk etmiştir.

4-......... Hastanesinde müvekkilemizin tedavisine başlanmadan önce
müvekkilemize yeni testler yapılması gerektiği ve bunun içinde
.......'te kendisinden alınan materyalleri getirmesi gerektiği
söylenmiştir. Bunun üzerine ........ Laboratuarından alınana
materyaller incelenmek üzere ......... Hastanesine götürülmüş ve
Hastane Labaratuvarında incelenmiştir.

5-Muayene ve test sonuçları neticesi ....... Hastanesi Onkoloji
Kliniği Doktoru müvekkilemize kanser olmadığını beyan etmiştir.
Kanser olmadığını ve yanlış teşhis sonucu göğsünün
alındığını öğrenen müvekkilemiz büyük bir şok yaşayarak 
mağduriyetinin farkına varmıştır.

 

(

(

*

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧䚬÷ကıştır. Eşi ve çocukları
da bu olayın sonucu olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve
huzursuzluk yaşamışlardır. Müvekkilemiz henüz 41 yaşında olup
ileride yaşayacağı hayatında gereksiz yere alınan göğsünün acı
ve elemini yaşayacağı, eksikliğini hissedeceği açıkça
ortadadır. 

7-Ayrıca müvekkilemiz hastane ilaç yol gibi çeşitli masraflar
yapmasıyla maddi anlamda da kayıpları olmuştur. Müvekkilemiz
gereksiz olarak alınan göğsünün yerine hiç olmazsa estetik olarak
görünümünü düzeltmek amacıyla protez göğüs yaptırmak
ihtiyacını duymaktadır. Bunun maddi yükünü müvekkilemizin
karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme
zorunluluğumuz doğmuştur.

8-Bu gelişmelerin sorumluluğu iki defa art arda hatalı rapor veren
...... Laboratuarı ve bu laboratuarın verdiği ilk rapor üzerine
hiçbir yeni tetkik ve teste gerek duymadan ameliyatı yapan
müvekkilemizle arasında vekalet ilişkisi bulunan ve bu ilişkiyi
kötüye kullanan doktor ve doktorun bağlı olduğu ...... Genel
Müdürlüğüdür.  

9-Yukarıda bahsedilen sebepler ve gelişmeler ışığında
müvekkilemizin mağduriyetinin azda olsa giderilmesi bakımından
Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : BK., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Patoloji Raporları, Hastane Kayıtları, Yasal
ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi
tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama
giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ 	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78