Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

 

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

DAVA DEĞERİ     :....... 

KONU	           : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız
saklı kalmak kaydı ile ....... Alacağın ticari reeskont faizi ile
birlikte tahsili istemidir. 

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı, sahibi olduğu ve kullandığı .......
plaka sayılı kamyonla şehir içinde, ............ caddesinde manevra
yaparken müvekkilimize ait zücaciye dükkanının vitrininden içeri
girmiştir. 

2-Davalının olayda tamamen kusurlu olduğu açıktır. Cadde esnafı
da olayı görmüşlerdir. 

3-Müvekkilimiz adına ....... Asliye Hukuk Hakimliği' nin ....... Esas
sayılı dosyası ile ....... tarihinde yaptırmış olduğumuz tespit
ile ilgili olarak bilirkişi raporunu vermiştir.

4-Rapora göre;

Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik
bedeli için ......., müvekkilimizin kırılan malları ile ilgili
olarak ....... maddi hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca
bu tamirat işinin süreceği 3 gün için müvekkilimizin dükkanı da
kapalı kalacaktır. Bunun için de müvekkilimizin ....... maddi zarara
uğrayacağı bilirkişi raporunda yer almıştır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧沄ༀmaddi zararı
mevcuttur.Müvekkilimizin zararının davalı tarafından
karşılanmasını talep ediyoruz. 

YASAL NEDENLER : BK ve ilgili yasa maddeleri.

KANITLAR        :...... AHM ../.... D.İş dosyası, bilirkişi
incelemesi, diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve
dava haklarımız saklı kalmak üzere, olay gününden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalının, Müvekkilimizin
kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik bedeli için
......., vitrinde kırılan malları ile ilgili olarak ....... ve
dükkanında yapılacak tamirat işinin süreceği 3 gün için kapalı
kalacak dükkanın zarar kaybı için ....... olmak üzere toplam
....... yi ödemesine, masraf ve yargı giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 									

                                    
  DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78