Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

							

                                    
             İhtiyati Tedbir Taleplidir

										.......

DAVACI          :.......				 

VEKİLLERİ	    :.......

 

DAVALILAR      :.......

 

KONU        : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı
kalmak kaydıyla ....... maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen
tahsili, alacağımızın teminat altına alınması bakımından
....... plaka sayılı aracın kaydına ihtiyati tedbir konulması
talebimiz 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz ..... ......'ın kayıt maliki
bulunduğu .. .. .... plaka sayılı araç ile davalılardan ....
......'ın sürücüsü ve .... ..... 'ın maliki olduğu .. ... ..
plaka sayılı araç ../../.... günü maddi hasarlı, ölümlü ve
yaralamalı trafik kazası yapmışlardır.

2-Olay ....... günü saat ....... sıralarında ....... ....... Plaka
sayılı aracın karşı şeride girerek müvekkilimize ait araca
çarpması suretiyle meydana gelmiştir. Trafik Kazası Tespit
Tutanağından da anlaşılacağı üzere olayda karşı taraf asli
kusurludur. Şerit ihlali yaparak müvekkilimizin maliki olduğu araca
çarpmıştır. 

h 

h 

h 

h 

h 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧㠔“਀3-Bu kaza nedeniyle
müvekkilimizin maliki bulunduğu ....... plaka sayılı ....... araç
onarılmayacak şekilde hasar görmüştür. ....... Asliye Hukuk
Mahkemesi ....... D. İş ile yaptırdığımız tespit sonucu gerçek
zararımız ortaya çıkacaktır.

YASAL NEDENLER : Trafik K., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR        : 

Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

Trafik Kayıtları

Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

....... ACM ../.... E. sayılı Dosya

....... AHM ../.... D.İş Dosyası	

Tanık Beyanları, 

Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.			                
         

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU    : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi tazminatın kaza
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken
ve müteselsilen tahsiline,yargılama giderlerinin davalılara
yükletilmesine, alacağımızın teminat altına alınması
bakımından ....... plaka sayılı aracın kaydına tedbir
konulmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla
değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin
Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

            						    DAVACI VEKİLİ

          						         .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78