Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

																						   	.......

DAVACI        :....... 

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALI        :.......

KONU       : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız
Saklı Kalmak kaydıyla ....... nın kaza tarihi olan .......
tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsili talebimiz 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı
....... ye kaza tarihini kapsayan ....... sayılı poliçe ile .......
ye sigortalı bulunan ....... plaka sayılı ....... model araç
....... günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2-Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay
....... günü saat ....... sıralarında ....... önünde meydana
gelmiş olup ..... yönünden gelip ..... yönüne seyreden
müvekkilimizin aracını kullanan .......'ın ..... Köyü ışıklı
kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı
esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan 
sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya
çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması
sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında
bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3-....... tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere
müvekkilimizin aracını kullanan Coşkun Çağlayan alkolsüzdür.

4-Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar
etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar
tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu
belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste
durmaktadır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ތ„ఀirket kayıtsız kalmış en
son şifahi başvurumuz üzerine ../../.... tarih, ....... referans no
ve ...... Dosya Nolu yazılarında "ilgide kayıtlı poliçeye ait
şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve
tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından ret edilmesi kararına
varılmıştır" denmiştir.

6-Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme
yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

YASAL NEDENLER: TTK., BK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : 1- Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

		    2- Sigorta Poliçesi,

		    3- ...... Nolu Hasar Dosyası,

		    4- Alkol raporu,

		    5- Tanıklar,

		    6- Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

		    7- Trafik Kaydı,

	           8- Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür 

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız
saklı kalmak kaydıyla ....... maddi zararımızın kaza tarihinden
itibaren reeskont faiziyle birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

              					      DAVACI VEKİLİ

	                                    
         .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78