Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ       :.......

 

DAVALI          :.......

 

KONU	          : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava 
Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ....... nin Kaza Tarihinden İtibaren
Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebimiz.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilemizin kayıt maliki bulunduğu .......
plaka sayılı ticari otobüs araç şoförü .......'ın sevk ve
idaresindeyken ....... tarihinde ....... Mevkiine geldiği esnada
davalıya ait büyükbaş hayvanların tamamen davalının kusurundan
kaynaklanan nedenlerle otoyola fırlamaları neticesi hayvanlara
çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2-Olayda müvekkilemize ait ticari araçta ağır hasar meydana gelmiş
davalıya ait iki adet büyükbaş hayvanda ölmüştür. Davalı hayvan
sahibi ve hayvanı idaresi altında bulunduran kimse olduğundan ve
idaresi altında bulunan hayvanlara gereken dikkat ve itinayı
göstermeyerek gereken tedbirleri almadığından BK 56 maddesi gereği
hayvanların müvekkilemizin aracına vermiş bulunduğu zarardan
dolayı sorumludur.

r

r

t

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ᣫ®ఀosyasından hasar tespiti
yapılmış olup müvekkilemizin trafik kazasından dolayı toplam
zararının ....... olduğu tespit edilmiştir.

YASAL NEDENLER : BK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       :.................. AHM ....... D.İş Sayılı
Dosyası, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Tanıklar, Yasal ve Takdiri
Diğer Kanıtlar. 

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava
hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi zararımızın kaza
tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep eder        										 

									

                                    
                 DAVACI VEKİLİ

									 .......  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78