Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:2015/……… D.İŞ 

KARAR NO:2015/……. K

İHTİYATİ HACİZ 

İSTEYEN 		:  ……….. A.Ş

VEKİLİ		:					

KONU			: MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA

ö

 SENET ÜZERİNDEKİ TANZİM TARİHİNİN 26.08.2014 OLARAK
DÜZELTİLEREK YENİDEN KARAR VERİLMESİNİ MÜVEKKİLİMİZ ADINA
BİLVEKALE ARZ VE TALEP EDERİZ. 26.02.2015

								……………… A.Ş VEKİLİ