Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ,,,,,,,,,,,,SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO :

KARAR NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : Veraset ilamında bulunan maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin
dilekçemizden ibarettir

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil davacının babası ,,,,,,,, ,,,,,,, tarihinde vefat etmiştir.
  Müteveffa geriye mirasçı olarak çocukları ……………………’ yı bırakmıştır.

2. Müteveffanın ölümü üzerine ….. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından
  verilen veraset ilamının hüküm kısmında müteveffanın babası ………..
  nın adı ………….. olarak yazılmıştır.

3. Bu nedenlerle ilamda bulunan maddi hatanın düzeltilmesi için davacı
  vekili olduğumuza dair dilekçemizi sunarak tashih kararı verilmesi
  talebinde bulunma zarureti doğmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü veraset
ilamında bulunan maddi hatanın düzeltilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ