Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     DİYARBAKIR 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2015/8864

BORÇLU : ABDÜLMETİN KILIÇ

 ------------ --- ------------------------------------------------------

 ------------ --- ------------------------------------------------------

Yukarıda esas numarası belirtilen borçlu/borçlulara çıkartılan ve Bila
tebliğ olunan ödeme emri/icra emrindeki adresin borçlunun MERNİS (Adres
Kayıt Sistemi) sorgulamasındaki adres ile aynı olması nedeniyle, MERNİS
adresine Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre ödeme/icra emri
gönderilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 11.09.2015

 -----------------------------------------------------------------------
                 ALACAKLI VEKİLİ
 ------------------------------- ---------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------

KARAR: Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. 11.09.2015

+---------------------------------+------------------------------------+
|                 | İcra Müdürü            |
|                 |                  |
|                 | Mühür ve İmza           |
+=================================+====================================+
+---------------------------------+------------------------------------+