Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

KDZ. EREĞLİ

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:2014/2248 Esas

Yukarıda ismi belirtilen borçlunun almakta olduğu maaşının haczine karar
verilmiş, gelen yazı cevabında borçlunun maaşında başka hacizlerin
bulunduğu, Müdürlüğünüz dosyasının sıraya alındığı bildirilmiştir.

Borçlunun maaşındaki hacizlerin devam edip etmediğinin, hangi dosyaya ne
kadar borcu bulunduğunun, dosyamıza sıranın ne zaman geleceğinin
bildirilmesinin istenmesine karar verilmesini, karar gereğini yerine
getirmek üzere Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığına müzekkere
yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. 17/06/2015

Alacaklı Vekili

Av…………………..

(E-İmzalıdır)

KARAR : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. 17/06/2015

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

T.C.

KDZ. EREĞLİ

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:2014/2248 E.

………………………………………………….I’NA

………………. / ………………

ALACAKLI : ………………….. Vergi nolu.

VEKİLİ : AV. …………… - …………………….

BORÇLU : 1- …………………….. - T.C.:…………………….

(Anne-Baba adı , Doğum tarihi*)

İŞYERİ ADRESİ : …………………………

BORÇ MİKTARI : ….................. TL (Hesap Tarihi)

Yukarıda adı ve soyadı belirtilen borçlunun almakta olduğu maaşının
haczi için ………………… Müdürülüğne yazı gönderilmiş, gelen yazı cevabında
borçlunun maaşında başka hacizlerin bulunduğu, Müdürlüğümüz dosyasının
sıraya alındığı bildirilmiştir.

Borçlunun maaşındaki hacizlerin devam edip etmediğinin, hangi dosyaya ne
kadar borcu bulunduğunun dosyamıza sıranın ne zaman geleceğinin
neticesinin bildirilmesi ve tevkifatların Müdürlüğümüze gönderilmesi,
aksine hareket edenler hakkında İcra İflas Kanunu'nun 356 ve 357.
maddelerinin uygulanacağının bilinmesi rica olunur.17.06.2015

…………. 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

………… VAKIFBANK ŞUBESİ

İBAN NO:TR…………………………..

………………..1. İcra Müdürlüğü

İcra Müdürü Mühür ve İmza

Ek 1 - Cevap İçin 4,00 TL Posta Pulu

2- …………………………. cevabı (fotokopi)