Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ……………………... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

	

DOSYA NO				: …………………………. E

BEYANDA BULUNAN 3. ŞAHIS	: ……………………………………

ALACAKLI 				:
…………………………………………………… 

VEKİLİ					:
…………………………………………………………….. 


					 

 

BORÇLU				: …………………………………………… 

KONUSU				: Maaş haczi hakkındadır.

		        			AÇIKLAMALAR

	Sayın Müdürlüğünüzün mezkur dosya no. su ile müvekkilimiz
şirkette çalışmış olan, dosyanız borçlusu; Sebahat Bayar ‘ın 
aldığı maaşının ¼’ünün  miktarı kadar haczine karar
verilmesi istenmiştir.

(

J

p

ä

ü

þ

þ

	Dosyanız borçlusu Ali Osman KARADENİZ …………… tarihinde
müvekkil şirkette çalışmaya başlamış ve ……………….
Tarihinde istifa ederek İşten ayrılmıştır. 

	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz gibi dosya borçlusu Ali Osman
KARADENİZ’ın işten istifa etmiş olup şirketimizden herhangi bir
hak ve alacağı bulunmamaktadır bu sebeple maaş haczine itiraz
ederiz.

Beyanda Bulunan 3. Şahıs

………………………………………………………………
………..