Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

…………………………….

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: / ESAS

………………………………………..‘NE

ALACAKLI : ………………………

 

VEKİLİ : AV. ……………….. –(Adres*)

.

 

BORÇLU : 1- ……………. - T.C.:………………

  (Anne-Baba adı doğum tarihi*)

BORÇ MİKTARI : ………………. TL ((Hesap Tarihi)

İŞYERİ ADRESİ : ……………………………………..

Yukarıda yazılı borçlunun, 03/02/2015 tarihli yazımızla borcu bitinceye
kadar ücret, prim, nema ve ikramiyelerinin 1/4'ünün, teminatlarının
tamamının borç miktarı kadarının haczine karar verilmiştir. Ancak
yapılan kesintiler bugüne kadar Müdürlüğümüze gönderilmemiştir.

Borçlunun maaşından yukarıda anılan alacağın tahsili için kesinti
yapılmasına, yapılacak kesintilerin muntazam olarak Müdürlüğümüze
gönderilmesine, gönderilemiyorsa nedeninin bildirilmesine karar
verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılması, aksine hareket edenler
hakkında İcra İflas Kanunu'nun 356 ve 357. maddelerinin uygulanacağının
bilinmesi TEKİDEN rica olunur. 30/04/2015

………..2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

…………. VAKIFBANK ŞUBESİ

İBAN NO : TR……………………………………..

…………… 2. İcra Müdürlüğü

İcra Müdürü Mühür ve İmza