Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          K.ÇEKMECE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

								Dosya No: 2013/… E

BEYANDA BULUNAN

3.KİŞİ ŞİRKET		: 

VEKİLİ			: 

ALACAKLI			: 

BORÇLU  			: 

KONU				: Maaş Haczi yazısına karşı cevabımızın sunulmasından
ibarettir.

 AÇIKLAMALAR		:

Müdürlüğünüzce Cevdet B’ın kesinleşen borcundan dolayı
müvekkil şirkete gönderilen maaş haciz ihbarnamesi tebellüğ
edilmekle süresinde beyanımızı sunuyoruz.

,

>

˜

š

ª

¬



$

Z

ž

è

ê

␃愁Ĥ摧寸4ᜀ No.lu dosyası, Küçükçekmece 4.İcra
Müdürlüğü’nün 2013/… No.lu dosyası ve İstanbul 31. İcra
Müdürlüğü’nün 2013/… Esas no.lu dosyasına gönderilmek üzere
kesintiler yapılacaktır.

Yukarıda müdürlük ve dosya numaraları yazılı bulunan dosya
borçları kapandıktan sonra borçlunun maaşından kesinti yapılarak
müdürlüğünüze ödeme yapılacak olup, bilginize saygı ile
bilvekale sunulur. 24.01.2014

							

						3.Şirket Vekili

							Av. …

 PAGE   

 PAGE   1 

________________________________________________________________________