Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

........... İcra Müdürlüğü

Dosya No: 

.......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE

							......................

Alacaklı	: 

Borçlu		: 

Borç Miktarı	:

Nafaka alacaklısı …………… vekili Av…………kişisine
aylık ............ TL nafaka ile birikmiş ........ TL nafaka ödemeye
borçlu ………… aleyhine yapılan icra takibinde; borçlunun ilk
alacağı maaşından öncelikle aylık nafaka tutarı
olan.................... TL'nin kesilmesine, bakiye kalan maaşının
birikmiş nafaka tutarı olan ....................... TL bitinceye
kadar ¼'ünün haczi ile kesintilerin muntazaman dosyamıza
gönderilmesine karar verilmiştir.

Ö

*

฀墄ሂĀ᐀¤㜀$␸䠀$葝ɘ摧䟅ªഀazaman dosyamıza
gönderilmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur. ( .. /.. /…. )

							 

									

                                    
             İcra Müdür Yrd.

                                    
              .......................


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78