Giriş yap
Kayıt ol

              T.C.

 …………………….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

  ESAS NO  :……………… E 

BORÇLU	: 

Alacaklı vekili geldi. Yukarıda yazılı borçlunun
………………………………. almakta olduğu maaş ya da
ücretinin ¼’ünün, tazminat, ikramiye gibi yan ödemelerinin
tamamının haczine karar verilmesini, karar gereğinin ifası için
ilgili kuruma müzekkere yazılmasını talep ederim, dedi. 17.08....					Alacaklı  Vekili 	

                                    
           Av. ... 

Ä

Ð

Ø

ä

ú

 

ü

þ

  G.D. : Talep veçhile işlem yapılmasına karar verildi.17/08/2012 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78