Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADANA 1 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO		: 

BORÇLU		:

İŞYERİ ÜNVANI	:

eya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının
borç miktarına yetecek kadarına haciz konulmasına; borçlunun maaş
miktarında veya iş akdinin sona ermesi durumunda veya maaşını
başka bir işyerinden almasını zorunlu kılacak bir değişiklik
olmasında, gereken bilgilerin müdürlüğünüze yapılmasına,
borçlunun maaşı üzerinde başkaca haciz var ise bunların ve
müdürlüğünüz dosyasının sırasının bildirilmesinin de
istenmesine karar verilmesini, karar gereğini yerine getirmek üzere
ilgili işyerine yazı yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep
ederiz. 12.08.2015

KARAR: Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. 12.08.2015