Giriş yap
Kayıt ol

        	T.C.

	…………….

………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:…………….

………………………………………………………………
………………………………….

………………………………………………………………
…………………….

	ALACAKLI	    : ………………………….

	VEKİLİ    	    : ………………………………….

	BORÇLU  	    : ………………………………………

                       …………………

      …………………………………………..

	BORÇ MİKTARI: ………………………….

	Yukarıda adı yazılı borçlunun, SGK sisteminden yapılan sorgulama
neticesinde şirketinizde çalışmakta olduğu anlaşıldığından,
belirtilen miktardaki borcu nedeni ile almakta olduğu maaşının
¼’ünün, ikramiyelerinin ve diğer ödemelerinin tamamının haczine
karar verilmiştir.

	Karar gereğince yapılacak işlemler:

1-Borçlunun alacağı ilk aylıktan itibaren kesintiye başlanarak
borç bitinceye kadar devam edilmesi,

2-Haczin uygulandığının ve borçlunun maaş veya ücretinin
miktarının bir hafta içinde dairemize bildirilmesi,

3-Maaş veya ücret artışı olması halinde, kesinti miktarının
arttırılarak gönderilmesi,

4-Yapılacak kesintilerin düzenli olarak ve gününde gönderilmesi,

ª

 

hk

h

h

à

5-Borçlunun maaş veya ücretinde oluşacak değişikliklerin ve
hizmetine son verildiği takdirde, alacağı ikramiye veya kıdem
tazminatı ile diğer ödemelerinden borcun tamamının kesilerek
müdürlüğümüze gönderilmesi, tayin veya iş değişikliği halinde
durumun bildirilmesi,

6-Yukarıda yazılı hususlara göre işlem yapılması, bu hususlara
riayet edilmediği takdirde, borçlunun maaşından ve diğer
ödemelerinden kesilmeyen yada kesilip de gönderilmeyen paralar için
İİK’nun 356 ve devamındaki maddeleri uyarınca işlem yapılacağı
ve borcun zimmetinizde sayılacağı, bu halde herhangi bir Mahkeme
hükmüne hacet olmaksızın sizden veya sebebiyet verenlerin maaş veya
sair mal ve haklarından tahsili cihetine gidileceği hususu ve gereği
rica olunur. ……………………

Eki: Cevap için 3,75.-TL pul

……….İcra Müdürü


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78