Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

İSTANBUL

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2010/24970

KARTAL REKLAM TANITIM TİC. LTD. ŞTİ

Merkez Mh. Büyükdere Cd.

KARTAL İş Merkezi No:5 K:2 Şişli/İST.

Alacaklı : KARTAL Kültür Ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.

Vekillleri : Av.

Borçlu :

Alacak Miktarı : 4.560,26-TL (21.10.2010 Tarihi itibariyle borçtur.)

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu
maaşı veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4'ünün haczine karar
verilmiştir.

Karar dairesinde ve İİK'nun 355. Maddesi gereğince haczin icra edilip
edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücret miktarının 7
(yedi) gün içerisinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat
mucibince haciz olunan miktarın kesilip derhal Müdürlüğümüzün
………………………………………………..lu IBAN hesabına gönderilmesi;

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden
maaş almayıp mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği
takdirde derhal bildirilmesi, bu madde hükmüne riayet edilmediği veya
kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı Kanunun 356. Maddesi
gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca
357. Madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İcra Müdür Yrd

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78