Giriş yap
Kayıt ol

        ....... MAHKEMESİNE

                                  

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               : 
 ...LTD. ŞTİ.

                   

KONU                                  
 : … LTD.ŞTİ nin fesih ve tasfiyesine ilişkin talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-)Müvekkilim ....... tarihinden bu yana  davalı kooperatifin
üyesidir.

 

2-) Müvekkilim ....... Ltd. Şti. aleyhine ....... alacağının
tahsili amacıyla .......nün ....... E. Sayılı dosyası ile icra
takibi başlatmış olup, takibin kesinleşmesi üzerine şirket
mallarına haciz koydurarak satışını talep etmiştir.

 

3-)Ancak satış sonucu elde edilen para müvekkilimin alacağını
karşılamamıştır. Bunun üzerine müvekkilim borçlu şirketin
alacaklarına da haciz koydurmuş ise de alacağının tamamını tahsil
edememiştir.

 

4-)Şirketin alacakları karşılamaması ve pasiflerinin aktiflerinden
fazla olması fesih ve iflas sebebi olarak görülmektedir.

 

H

J

L

N

T

"

$

&

(

.

J

N

$

(

Şirket ana sözleşmesi,TTK,MK,HUMK ve ilgili mevzuat.

 

CEVAP SÜRESi                  : 10 Gündür.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        :Açıklanan
nedenlerle …… Ltd.Şti nin feshine ve tasfiyesine karar verilmesine
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/.../…

 

                                    
                                    
                                    
   Davacı Vekili

                                    
                                    
                                    
Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78