Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Öz Sermaye Tespiti İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim olan … Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün … sicil
numarasında kayıtlı … İnşaat Tekstil Otomotiv Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ortaklar kurulu, …/…/… tarihi itibariyle tüm
aktif ve pasifleri ile yine … Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün …
sicil numarasında kayıtlı … Çorap Çamaşır Turizm Ticaret
Limited Şirketine devir olunması hususunda karar almıştır.

 

<

>

@

B

H

|

>

B

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 beraber sunulmuştur. Devir alan şirket ortaklar kurulu da aynı
hususta karar almış, birleşme sözleşmesi ve borç ödeme
taahhütnameleri imzalanmıştır. Müvekkilim şirketin … tarihi
itibariyle mevcut bilanço, gelir tablosu ve mizanı dilekçemizle
beraber sunulmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6762 S. K. m. 507
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Bilançolar,
gelir tablosu, mizan, ticari defter ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim şirketin
öz sermayesinin anılan şirkete devir olma işlemine esas alınmak
üzere bilirkişiler marifetiyle tespit edilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78