Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİ’NE

                                    
          

                                    
          

DAVACI                   : …LTD.ŞTİ

 

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   : 

                   

KONU                       : Ortaklıktan
çıkarma kararı istemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Davalı .../.../… tarihinden bu yana davacı … Limited
Şirketi’nin ortağıdır.

 

2-)

 

3-)  Bu durum ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi
ekte sunmaktayız.).

 

4-) Hata şöyledir: ……….

 

5-) Somut olayda davacı hakkında durum böyle gerçekleşmiştir.
Davacı hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye
aykırıdır.

 

H.  SEBEPLER        : Şirket ana sözleşmesi, 6762 S.
K.  m. 551

 

-

 

"

(

*

,

.

6

Ì

Î

Ð

Ò

Ú

 

@

”

–

˜

š

Ò

-

"

*

.

Î

Ò

–

–

š

Ò

à

ä

!şirketten çıkarılması esas sermayenin azaltılması hakkındaki
hükümlere   uyulması  durumunda  gerçekleşecektir.  Üyeli
kten  çıkarılacak   ortağın  hakları, şirketin esas
sermayesinin itibari miktarını geçen mallarından
ödeneceğinden; bu  hükme arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü
davacının ortaklıktan çıkarılmasını talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                             

 

 

                                    
                                    
                              Davacı
Vekili

                                    
                                    
                          Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78