Giriş yap
Kayıt ol

        … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

                                    
                                    
                                    
         

 

YAKINAN                           :

 

VEKİLİ                                
 :

 

SANIK                                 
 :

 

SUÇ                                  
     : Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememe.

 

SUÇ
TARİHİ                       : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilim …’in, sanık …’in temsilciliği ve yönetim
görevini yürüttüğü … İnşaat A.Ş.’den olan …TL. alacağı
için başlattığı icra takibi sonucunda, söz konusu borcunun
ödenmemesi nedeniyle, şirket mallarına haciz koydurmuş ve malların
satışı ile de alacağını tahsil etmeye çalışmıştır. 

 

 

*

,

.

0

h

j

l

n

v

®

°

²

´

¼

,

0

j

n

°

´

ğü … İnşaat AŞ.’nin iflasını istememek suretiyle İcra ve
İflas Kanunun 179. maddesinde belirtilen suçu işlemiştir. Bu nedenle
sanığın cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K.  m. 179 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : İcra  takip dosyası, haciz
talebi ve diğer delililer.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan
nedenlerle, temsilcisi ve yönetim görevini yürüttüğü …
İnşaat AŞ.’nin iflasını istemeyerek İcra ve İflas Kanunun 179.
maddesinde belirtilen suçu işlemiş bulunan sanığın
cezalandırılmasını,  saygıyla talep ederiz. .../…/…

 

                                    
          

                                    
                                    
                                    
  Yakınan Vekili

                                    
                                    
                                 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78