Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Kusurlu Eşin Payının Kaldırılması
İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim ile davalı evliyken, taraflar, davalının zinası
sebebiyle boşanmışlardır. Bu husus dilekçemizle sunduğumuz ilamla
sabittir.

 

2-) Taraflar evliyken eşler arasında, paylaşmalı mal ayrılığı
rejimi uygulanmaktaydı. Bu nedenle, boşandıktan sonra davalının,
aileye özgülenen mallar üzerinde kural olarak eşit paylaşma hakkı
doğmuştur.

 

ž

 

¢

¤

ª

:

<

>

@

H

`

¬

> hç

hç

: hç

hç

- hç

hç

@ hç

hç

 

¤

<

@

帀풄愍̤摧௧.᐀nası olduğu için, kusurlu eşin payının
kaldırılabilmesi açısından dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 236 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının payının
kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.                 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78