Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Kuruluşunda Noksanlık Bulunan Derneğin
Feshi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) … Derneği, ... Valiliğine vermiş olduğu …/…/… tarihli
kuruluş bildirimi ile tüzel kişilik kazanmıştır.

 

2-) Ancak mülki amir tarafından yapılan incelemede Dernek
Tüzüğü’nde bazı eksikliklerin bulunduğu ve bunların 30 gün
içerisinde ikmal edilmesi gereği ilgililere tebliğ edildiği halde bu
eksiklikler süresi içerisinde tamamlanmamıştır.

 

t

v

x

z

€

L

N

P

R

Z

‚

v

z

N

R

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 an Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazı ile derneğin
feshi için dava açılması gereği bildirilmiştir.

                                    
      

4-) Bu nedenlerle adı geçen derneğin feshi için işbu davanın
açılması ve  dava sonuna kadar derneğin faaliyetlerinin de
tedbiren durdurulmasını istemek zorunlu hale gelmiştir.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 60
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İlgili
dernek tüzüğü, bildirim yazıları, ...Valiliği’nin yazılı
talebi bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ... Derneği’nin
feshine, tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına,   karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78