Giriş yap
Kayıt ol

                                      Xxxx BANKASI

DİYARBAKIR ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu : Kredi masrafları iadesi ve kredi masrafları ödentilerinin on
yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesi.

Bankanızın xxxxx numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde
bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak,
“4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun Haksız
Şarta ilişkin 6. maddesi hükümleri uyarınca Banka müşterilerinden
Kredi çektikten sonra Komisyon, masraf veya her ne ad altında olursa
olsun herhangi bir ücret alınabileceğine dair hiçbir hüküm
olmadığı ve aynı Kanun maddesinde belirtilen hükümler
çerçevesinde taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü
sözleşmelerde yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı
değildir hükmüyle tüketici kanun tarafından korunmaktadır.

4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununun 6. maddesine ve Yerleşik
yargı içtihatlarınca da kesilen bu tutarların haksız ve yersiz
olduğundan cihetle ;

P

 diye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin
on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin tarafıma
verilmesini, bunların kişisel bilgi olduğu ve tarafıma verilmemesi
veya herhangi bir ücret talep edilmesi durumunda yasal haklarımı
kullanacağımı 

2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin
toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü
mahkeme masrafları ve

avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara
başvuracağımı bildiririm.(…./…./2012 )

                                    
      isim soyisim                        
                           

                                    
                    (imza)

Adres:


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78