Giriş yap
Kayıt ol

        ................ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                                
 ..................

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.

Bankanızın   .............  numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl
bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da 
?Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde  ve
tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. ?

 Ayrıca , bu konuda , Yargıtay  13.Hukuk Dairesince verilen ve ekte
sunulan 2011/4736 esas    ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz
konusu yıllık kart aidatının BK. 125 Md  ve HGK 2010/1-93-88 sayılı
kararı uyarınca  on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından
alınabileceğine  ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi
kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren
bir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin
toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü
mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek
üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla ../.../2013                  

                                                                                                                    Adı,
Soyadı

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78