Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………………………….. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Şikayet eden		: ……………………………….

Şikayet edilen		: ………………..

Konu			:Kredi kart aidatın iadesi hk.

1.    ……………….. Bankasına ait
  …………………………  ’nolu kredi kart hamiliyim.

Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi
ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 TL borç tahakkuk
ettirilmiştir.

Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK
SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de,
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu
sözleşme;

Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.

Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.

Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı
olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.

Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart
ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.

>

̤̀☊ଁ͆愀̤摧ዠÎ

␃愁Ĥ摧ዠÎᘀTL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin
tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Adres:								Adı - Soyadı

…………………………………………         

                                    
               İmza

………………………………………….

………………………………………….            
       Tarih: …./…./……

Ekler									

1- …/…/200… son ödeme tarihli hesap ekstresi

2- 13 Daire-Yargitay-Karari-Zonguldak

3- 13 Daire-Yargitay-Karari-Balikesir

4- Sanayi ve tic. Bakanlığı Ticaretin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü Genelge No: 2008/5