Giriş yap
Kayıt ol

           BARTIN AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

   SUNULMAK ÜZERE

   CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

							  ZONGULDAK	

										

DOSYA NO:

Soruşturma No : 2013/

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI

KARARINA İTİRAZ EDEN 

(MÜŞTEKİ)				: Orman Genel Müdürlüğü / ANKARA

VEKİLİ				: 

					 Orman İşletme Müdürlüğü/ZONGULDAK

ŞÜPHELİ				: ...

				 	 Güney Mah. Nergis Sok. No : 3/A Kilimli / ZONGULDAK 

KONU	: Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının 28.01.2013 tarihli
2013/1131 Soruşturma Nolu kovuşturmaya yer olmadığına dair
kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.

SUÇ					: 6831 Sayılı Yasanın 94/1 maddesine aykırılık 

SUÇ TARİHİ			: 28.01.2013

İTİRAZ NEDENLERİ		: İdaremizce Zonguldak İli Kilimli Beldesi Rıfat
Kamil Mevkii 89 nolu bölmede şüpheli tarafından kaçak kömür
ocağı açıldığı tespit edilmiş ve kaçak kömür ocağının
bulunduğu yer orman sınırları içinde kaldığından 28.01.2013
tarihli 357/20 sayılı suç zaptı düzenlenmiştir. 30.01.2013
tarihinde ise; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına şüpheli
hakkında kaçak kömür ocağı açmak suçundan suç duyurusunda
bulunulmuştur. 

 

&

(

 

„Ô

„,ò^„Ô

$

&

(

0

2

6

H

J

€

‚

–

 

¤

¦

¬

º

Ø

Ú

 

6

<

>

T

¦

ª

´

¶

º

¼

7¼

Æ

Ô

he

húV

␃愃̤摧咮`ഀ anlaşıldığından şüphelilerin üzerlerine
atılı 6831 Sayılı Yasanın 94/1 maddesine aykırılık suçundan
kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 

Şüphelinin İdaremizce düzenlenen suç tutanağına konu eylemi 6831
Sayılı Yasanın 94/1 maddesinde belirtilen suçu oluşturmaktadır.
Ormanda ruhsatsız kömür ocağı açmak ayrı bir eylem, kömür
toplamak suretiyle hırsızlık yapmak ayrı bir eylemdir. Bu nedenle
sanığın her iki eylemden dolayı ayrı ayrı cezalandırılması
gerekmekte olup; TCK’nın 44. maddesinin uygulanması olanağı
bulunmamaktadır. 

Ayrıca sanık, ocaktan çıkan pasoları 600 m2’lik ormanlık alana
yığmak suretiyle orman alanını tahrip etmiştir. Sanığın bu
eylemi nedeni ile İdaremizin 593,45-TL tutarında idari zararı
bulunmaktadır. Bu nedenle 6831 Sayılı Yasanın 93/1-2 maddesi
gereğince de cezalandırılması gerekmektedir

					 

SONUÇ VE TALEP			: Arz ettiğimiz ve re’sen görülecek nedenlerden
olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara
itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim.
01.03.2013

  		Orman Genel Müdürlüğü

									   		 Vekili

								 	     


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78