Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ….. NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO: 2014/

İTİRAZ EDEN			: 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ		: 

ŞÜPHELİ				: 

SUÇ					: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya 					
Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ			: 28/ 07/ 2014

İTİRAZ KONUSU		: Şüpheli ………..hakkında verilen
“Kovuşturmaya 					Yer Olmadığına Kararın” kaldırılması
talebinden 						ibarettir.

İTİRAZ EDİLEN KARAR	: …….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
04.12.2014 tarih 					ve 2014/ soruşturma 2014/Karar sayılı 						
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ	: 11.12.2014	

İTİRAZ NEDENLERİ		: 

					Şüpheli ….  hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….
tarih ve 2014/ soruşturma 2014/ Karar sayılı kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar verilmiştir. Sayın ….. Cumhuriyet
Başsavcılığının verdiği bu karar kanuna aykırıdır. Şöyle ki;

					………………

					Dosya kapsamında bulunan olayla ilişkili olup faillerle birlikte
hareket ettiği kanaatindeyiz. Bu durum şüphelilerin çelişkili
beyanları ile de sabittir. Çeşitli Yargıtay kararlarında da
belirtildiği gibi iştirak iradesinin oluşma zamanın olmadığı
suçun her evresinde suça iştirak edilebileceği açıktır. (CGK.
13.10.2009/194-235, CGK 20.01.2009/232-2,CGK 02.02.2010/239-14 ) 

,

*

,

R

T

V

X

^

”

–

È

Ð

ô

þ

J

p

”

hg

$”

 

ð

hg

!belirttiğimiz bu hususlar dikkate alınarak şahısların verdiği
ifadelerdeki durum netlik kazanmadan (Eksik inceleme yapılarak, gerekli
bilgi ve belgeler istenmeden) şahıslardan …… hakkında Batman
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki nitelendirmede yanılarak
soyut gerekçeler ile “takipsizlik kararı” vermesi usul ve yasaya
aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın
resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde, itirazımızın
kabulüyle, ………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. tarih ve
2014/ soruşturma 2014/ karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına
dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası
açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
23.12.2014

	 MÜŞTEKİ VEKİLİ

       Av. ……………………

 HYPERLINK
"http://www.hukuki.net/dilekcesozlesme.php?do=report&fileid=52"