Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          “ADLİ YARDIM TALEPLİDİR”

……………….. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :………………..

VEKİLİ : ………………..

DAVALI ……………………

DAVA KONUSU :PEK KÖTÜ MUAMELE SEBEBİYLE VE EVLİLİK

BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE

BOŞANMA TMK 162,TMK 166

TALEP KONUSU : Adli yardım talebimizin ve davanın kabulü ile neticede
tarafların boşanmalarına ,30.000 tl maddi ve 30.000 tl manevi tazminatın
davalı tarafından davacıya ödenmesine ve 400 TL tedbir nafakasına karar
verilmesi, karar kesinleşirse iştirak nafakası olarak davalıdan
tahsiline hükmedilmesi istemidir

AÇIKLAMALAR : 1.Davacı 14 yaşında bir çocuk iken telefonda tanıştığı
kendisinden 20 yaş büyük olan 34 yaşındaki davalının kandırması üzerine
evden kaçmış , onunla bir süre beraber yaşadıktan sonra evlenmiş ve bu
evlilikten ……….. ve …………….. adlı 2 çocukları olmuştur. Davalı ve annesi
evlendiği günden beri davacıya hakaret edip sürekli şiddet
uygulamaktadır. Ancak davacı kaçtığı için ailesi onu desteklememiş
müvekkilim yalnız ve desteksiz kaldığı için yıllardır görmüş olduğu
şiddet ve hakarete katlanmıştır.Bir kaç defa ailesinin yanına …………’a
gelmiş ,ama ailesi onu…………….. tekrar göndermiştir. Ancak son iki yıl
davacı için dayanılamaz hale gelmiştir.Davalının hakaret,şiddet ve
tehditlerinden dolayı davacı bir hafta İstanbul’da sığınma evinde kalmış
sonra da …………………’a ailesinin yanına gelmiş ve bir aydır ailesi ile
birlikte yaşamaktadır.Davalının kusurlu hareketleri yüzünden davacı için
evlilik birliğini devam ettirmek imkansız hale gelmiştir.

2. Müvekkilim bu yaşam tarzından olumsuz etkilenmektedir. Davalı
tarafından oluşturulan ve müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral
bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan
davalıdan tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.Müvekkilimin
hiçbir aylık geliri yoktur.Ailesinin de maddi durumu kötüdür.Müvekkilin
mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması
mümkün değildir. Müvekkilin mevcut sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin
sunacağımız belgeler de dikkate alınarak adli yardımdan
yararlandırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK 162,TMK 166 , HMK ve İlgi kanun hükümleri

DELİLLER :Tanık ifadeleri , nüfus kayıtları ve diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :

1) Yukarıda açıklanan nedenler ile öncelikle müvekkilin adli yardımdan
yararlandırılarak yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına,

2) Davalının kusuru sebebiyle davacının evlilik birliğini devam ettirme
durum ve ihtimali kalmadığından kötü muamele ve evlilik birliğinin
temelinden sarsılması nedeniyle tarafların BOŞANMALARINA;

3) Aylık 400 TL tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşme sonrası için
ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) 30.000 tl maddi ve 30.000 tl manevi tazminatın davalı tarafından
davacıya ödenmesine;

5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya
yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep ederim.

EKLER:

1)Vekaletname

2)Nüfus kayıt örneği

DAVACI VEKİLİ

AV…………………..