Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ……………………….. Başkanlığı

İmar – Planlama müdürlüğüne

	Sarıyer, ilçesi …………… Mahallesi ….... pafta ……….
Ada…………….parsel sayılı yerdeki taşınmazım için ekteki
vaziyet planına göre kot- kesit verilmesini arz ederim.

␃༁隄帀隄愀Ĥ摧瓗=ᤀ                     
 				AD-SOYAD

                                    
         			   İMZA

Ek : ……………. Ölçekli vaziyet planı ( 3 adet )