Giriş yap
Kayıt ol

        … TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               : 
…Yapı Kooperatifi  (tam ünvanı ve tam adresi)

 

KONU                                  
 : …Yapı Kooperatifi Yönetim kurulunun  …gün ve …sayılı
ortaklıktan çıkarılma kararının iptali talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Kooperatif Yönetim Kurulu… gün ve… sayılı kararıyla
müvekkil davacının aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle kooperatif
üyeliğinden ihracına karar vermiştir.

 

2- Müvekkilimin borçlu bulunduğu aidat tutarını ödememesi
gerekçesiyle müvekkile bir kez ikaz yazısı gönderilmiş olup
Kanunda belirtilen süreler beklenmeden kooperatif üyeliğinden ihraç
kararı alınmıştır.

 

 

-

ö

ø

ú

ü

ø

ü

愀Ĥ摧橏<ᜀun ödenmesi için ikinci kez ikazda bulunulması
gerekmektedir. Halbuki Yönetim Kurulu, on gün süreli tek ihtarla
müvekkilin üyelikten ihracına karar vermiştir. Bu husus Kanuna ve
Kooperatif Ana sözleşmesine aykırıdır. İlk ikaz süresi içinde
müvekkilimin maddi olanakları yeterli olmadığından aidat
yükümlülüğünü yerine getirememiştir. Ancak müvekkil daha sonra
borcunu ödemiş ve halen de kooperatife borcu bulunmamaktadır.

 

4- Hukuka aykırı Yönetim Kurulu kararının iptali için sayın
Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER       : Kooperatifler Kanunun 16 ve 27.
maddeleri, Kooperatif Ana

  sözleşmesi, yönetim kurulu karar örneği ve diğer yasal

  nedenler.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Kooperatif ana sözleşmesi ve
diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        : Açıkladığı
mız   nedenlerden dolayı yönetim kurulunun … gün ve …
sayılı müvekkilimin ortaklıktan ihracına ilişkin kararının
iptalini,yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalı
kooperatife yükletilmesini saygıyla vekaleten dilerim. …/…/…

 

 

 Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78