Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Davalı Davaya Konu Gayrimenkulü (KOOP.
HİSSESİNİ) …'e Devrettiğinden, Davaya Konu Koop. Hissesinin Bir
Kez Daha Devredilmemesi İçin Kooperatif Kaydına Tedbir Konulmasın ve
Yeni Alan Şahsın Da Davaya HUMK. 186. Madde Gereğince Dahil Edilmesi
İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalının şirketinden aldığı borç sonucu
müzayaka haline düşmüş, bundan yararlanmak isteyen davalı henüz
müstakil tapusu olmayan, halen kooperatif hissesi halindeki evini
…TL. gibi çok düşük bir bedelle satmıştır. Bu davadan haberdar
olan davalı …/…/… günü belirtilen yeri …TL.’ye …’ya
satmıştır. Buna ilişkin … Konut Yapı Koop.’nin …/…/…
Tarih ve …/… sayılı yazısı dilekçe ekinde sunulmuştur.

 

Î

Ð

Ò

Ô

Ð

Ô

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Yeni malik davalının işçisidir. Bu devir davamızı sonuçsuz
bırakmak için yapılmıştır. İşçisi olan …’ya kooperatif
hissesini satışa çıkarmıştır, … Emlak Bürosu'na satılması
için vermiştir.

 

3-) Davamızı karşılıksız bırakma ihtimali kuvvetle muhtemel
olduğundan yeni bir devri önlemek için kooperatif hissesi üzerine
ihtiyati tedbir konulması talebimizi tekrarlıyoruz. Bu nedenle
Kooperatif hissesi üzerine tedbir konularak keyfiyetin … Konut Yapı
Kooperatifine bildirilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                   : 1086 S. K. m.
186 – 1163 S. K. m. 2 – 1512 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Noterliğinde
yapılan …/…/… tarih  … numaralı  … Yapı
Kooperatifindeki üyelik hakkı devir sözleşmesinin
iptaline,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78