Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : …/…/… Tarihli … Yapı Kooperatifi
Genel Kurulu Kararının İptali İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim …, … Belediyesi’nde çalışan bir işçi olup,
… Yapı Kooperatifi’nin … nolu ortağıdır. Müvekkilim halen
kirada oturmakta olup bir ev sahibi olmak için bu kooperatife ortak
olmuştur.

 

2-) …/…/… tarihinde … Yapı Kooperatifi Genel Kurulu haklı bir
neden olmaksızın müvekkilimin ortaklıktan çıkarılmasına karar
vermiştir.

 

...

\

`

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Müvekkilim Kooperatif Genel Kuruluna başvurarak bu çıkarmanın
haksız olduğunu belirtmiş ancak müvekkilimin itirazı …/…/…
tarih …/… sayılı kararla reddedilmiştir.

 

4-) Kooperatifin itirazın reddine ilişkin kararı …/…/…
tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 1163 S. K. m. 53
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/…
tarihli …Yapı Kooperatifi genel kurulu kararı, Kooperatif Ana
Sözleşmesi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tarihli … Yapı
Kooperatifi genel kurulu kararı iptaline, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78