Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR

  

									      .......						

				

DAVACI       :.......

VEKİLİ        :.......

 

DAVALI       :.......

          

KONU         : Üyelikten ihraç kararının iptaline ilişkin
talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim ....... tarihinden bu yana davalı
kooperatifin üyesidir.

2-Davalı kooperatifin ../../.... tarihli yönetim kurulu
toplantısında alınan kararla müvekkilim kooperatiften ihraç
edilmiş ancak bu karar genel kurul toplantısında alınan kararla
../../..... tarihine kadar borcunu ödemesi koşuluyla
kaldırılmıştır. Müvekkilim de bu koşulu ../../.... tarihinde
yerine getirmiştir.

3-Daha sonra ../../.... tarihinde yapılan genel kurul toplantısında
alınan kararla müvekkilim hakkında tekrar ihraç kararı
verilmiştir. Ve bu arada müvekkilime de hiçbir ihtarda
bulunulmamıştır. Bu karar ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana
sözleşmeyi ekte sunmaktayız.).

T

V

萑આ␱㜀$␸䠀$葠આఀa şayet üye bu yükümlülüğünü
yerine getirmezse o taktirde hakkında ihraç kararı verilebilir.

5-Ancak somut olayda müvekkilim hakkında durum böyle
gerçekleşmemiştir. Genel kurulun yükümlülüğünü yerine
getirmesi için müvekkilime çektiği ihtar sonucunda tanınan süre
içinde müvekkilim parasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

6-Müvekkilim hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye
aykırıdır.

7-Ana sözleşmenin ....... maddesine göre bu karara 3 ay içinde
itiraz mümkündür ve bu itiraz süresi içinde yeni ortak alınması
mümkün değildir. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü
müvekkilimin zarara uğramasını engellemek maksadıyla tedbir kararı
verilmesini talep ederim.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere üyelikten ihraç
kararının iptaline,tedbir kararı verilmesine yargılama giderlerinin
karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 								

                                    
  DAVACI VEKİLİ

                                    
                  ........


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78