Giriş yap
Kayıt ol

                    ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      ...	

	

VEKİLİ                      ...Derya Yavuz 

                             Koza
Sok.No:145/8 G.O.P /ANKARA

DAVALI                      : Vakıflar Bankası
A.Ş –Gölbaşı Şubesi

DAVA KONUSU                : Davalı bankadan
kullanılan konut kredisi sonucunda müvekkilden kredi açılışında
kredi tahsis ücreti adı altında tahsil edilen 1.200,00-TL’nin
iadesi talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ                 :1.200,00-TL

AÇIKLAMALAR            : Müvekkil davalı bankanın
Gölbaşı şubesinden 2008 yılında konut kredisi kullanmıştır.
Müvekkilden kredi tesisi sırasında kredi tahsisi ücreti adı
altında 1.200,00-TL tahsil edilmiştir. İmzalanan sözleşme standart
nitelikte olup daha önce hazırlanan maktu sözleşmedir. Kesinlikle
müvekkil ile müzakere edilmeden tek taraflı olarak hazırlanan bu
sözleşmeyi müvekkil o anki zor durumundan dolayı imzalamak zorunda
kalmıştır.

enin de ilgili maddesini gerekçe göstererek haksız yere tüketici
lehine dengesizlik oluşturacak şekilde ücret talep etmesi haksız ve
hukuka aykırıdır. Dolayısıyla bu madde 4077 sayılı Tüketici
Kanununun 6. Maddesi gereği haksız şarttır. Bu durum Yargıtay 13.
Hukuk Dairesi 27.06.2011 tarih 2011/3576 - 10221 E/K sayılı ilamı .
Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarih 201 1/8196 - 2012/1 183 E/K
sayılı ilamı ve ayrıca Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 01.03.201 1
tarih ve 2010/1 1726 E. 201 1/1870 K. Sayılı kararının yanında yine
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011 tarih ve 201 1/9823 E 201
1/19204 K sayılı kararı ile desteklenmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 s. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun vesair
mevzuat

DELİLLER	:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011 tarih ve 2011/9823 E
2011/19204 K sayılı kararı

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2010/858 E. Sayılı kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 27.06.2011 tarih 201 1/3576- 10221 E/K
sayılı ilamı

Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarih 2011/8196 - 2012/1183 E/K
sayılı ilamı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 08.11.2012 tarih 2012/23738-2012/25211 E/K
sayılı ilamı 

Sözleşme örneği , krediye ilişkin dosya , hesaba ilişkin tüm
ekstreler ile ödeme dekontları , kesilen masrafların nelere ilişkin
olduğu ( Vakıflar bankası T.A.O-Gölbaşı Şubesinden celbedilecek)

Yemin , bilirkişi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle, müvekkilden kredi
açılışında kredi tahsis ücreti adı altında tahsil edilen 
1.200,00-TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile) nin
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile
yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini müvekkil adına saygılarımla arz ve talep
ederim.05.04.2013

EKLER	:

Kredi açılışında alınan masraflara ilişin geri ödeme planı

Vekaletname

 

                                    
        Davacı Vekili 

                                    
     Av.Derya Yavuz 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78