Giriş yap
Kayıt ol

                    ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                         ...	

	

VEKİLİ                          ...
Yavuz 

                               Koza
Sok.No:145/8 G.O.P /ANKARA

DAVALI                         : Garanti
Bankası A.Ş–Abidinpaşa Şubesi

DAVA KONUSU                : Davalı bankadan
kullanılan konut kredisi açılışında hizmet bedeli,dosya ücreti,
kullandırım masrafı adı altında ve yapılandırmada; yapılandırma
komisyonu, kredi ödeme değişiklik ücreti adı altında tahsil
edilen(bankanın zorunlu masraflarını tespit kabiliyetimiz
bulunmadığından) bankadan gelecek cevabi yazı ve sunulacak
bilirkişi raporuna göre tespit edilecek toplam tutarın fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik
3.526,00-TL’lik kısmının iadesi isteminden ibarettir.

 DAVA DEĞERİ                 :3.526,00-TL

AÇIKLAMALAR          : Müvekkil davalı bankanın
Abidinpaşa şubesinden konut kredisi kullanmıştır. Kredi
açılışında 30.06.2009 tarihinde dosya masrafı adı altında
602,00-TL ve yine aynı tarihte kredi komisyonu adı altında 598,00-TL
tahsil edilmiştir.

              Müvekkil faiz oranlarının düşmesi
üzerine 10.12.2009 tarihinde ve 16.08.2010 tarihinde krediyi
yapılandırma talebinde bulunmuş ve kendisinden 10.12.2009 tarihindeki
ilk yapılandırmada 1.190,00-TL, 16.08.2010 tarihindeki ikinci
yapılandırmada ise 1.136,00-TL tahsil edilmiştir. 

 maktadır. Davalı bankanın sırf tek taraflı olarak ve taraflarca
müzakere edilmeden daha önceden maktu olarak hazırlanmış
sözleşmeyi müvekkile imzalatarak , bu sözleşmenin de ilgili
maddesini gerekçe göstererek haksız yere tüketici lehine dengesizlik
oluşturacak şekilde ücret talep etmesi haksız ve hukuka
aykırıdır. Dolayısıyla bu madde 4077 sayılı Tüketici Kanununun
6. Maddesi gereği haksız şarttır. Bu durum Yargıtay 13. Hukuk
Dairesi 27.06.2011 tarih 2011/3576 - 10221 E/K sayılı ilamı .
Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarih 201 1/8196 - 2012/1 183 E/K
sayılı ilamı ve ayrıca Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 01.03.201 1
tarih ve 2010/1 1726 E. 201 1/1870 K. Sayılı kararının yanında yine
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011 tarih ve 201 1/9823 E 201
1/19204 K sayılı kararı ile desteklenmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 s. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun vesair
mevzuat

DELİLLER	:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011 tarih ve 2011/9823 E
2011/19204 K sayılı kararı

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2010/858 E. Sayılı kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 27.06.2011 tarih 201 1/3576- 10221 E/K
sayılı ilamı

Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarih 2011/8196 - 2012/1183 E/K
sayılı ilamı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 08.11.2012 tarih 2012/23738-2012/25211 E/K
sayılı ilamı 

Sözleşme örneği , krediye ilişkin dosya , hesaba ilişkin tüm
ekstreler ile ödeme dekontları , kesilen masrafların nelere ilişkin
olduğu ( Garanti Bankası A.Ş-Abidinpaşa Şubesinden celbedilecek)

Yemin , bilirkişi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle, davalı bankadan
kullanılan konut ve tüketici kredileri açılışında hizmet bedeli,
dosya ücreti, kullandırım masrafı adı altında ve yapılandırmada
; yapılandırma komisyonu, kredi ödeme planı değişiklik ücreti
adı altında tahsil edilen (bankanın zorunlu masraflarını tespit
kabiliyetimiz bulunmadığından) bankadan gelecek cevabi yazı ve
sunulacak bilirkişi raporuna göre tespit edilecek toplam tutarın
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik
3.526,00-TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte tahsili ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygılarımla arz ve
talep ederim.03.05.2013

EKLER	:

Tahsil edilen ücretlere ilişkin dekontlar

Vekaletname

 

                                    
        Davacı Vekili 

                                    
     Av.Derya Yavuz


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78