Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA TOKAT

ŞİKAYET EDEN : (T.C. No:)

VEKİLİ : Av.– Adres: Merkez TOKAT

ŞİKAYET EDİLEN : YAPI KREDİ A.Ş.

ADRES : Merkez TOKAT

ŞİKAYETİN KONUSU : Kredi Kullanımında masraf ve/veya komisyon adı
altında kesilen paranın iadesi hk.

ŞİKAYETİN PARASAL

DEĞERİ : 257,12 TL

AÇIKLAMALAR :

* Müvekkilim 21/07/2014 tarihinde 39915410 Müşteri / kredi no’lu, ilgili
Şube Müdürlüğünden Konut Kredisi kullanmıştır. Akabinde emlak konuta eft
para gönderme işleminde bulunmuş lakin fahiş miktarda İş bu işlemden
dolayı toplam da 257,12 TL masraf alınmıştır.

- İş bu bilgiler doğrultusunda şikayetimizi izah edecek olursak;
Müvekkilim ile ilgili Bankanın muvafakati ile mevcut tarihler de kredi
ödeme tablosu düzenlenmiş ve o tarihte sair masraf alınmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 4077 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER ________ : a) Bireysel Kredi ve Ödeme Tablosu –b)Dekont –c)
Kredi Dosyası.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle;

*İlgili banka tarafından haksız yere masraf ve/veya komisyon adı altında
kesilen 257,12 TL meblağın kesinti tarihinden işleyerek yasal faizi ile
birlikte tarafımıza iadesine..

*Şikayet eden kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden TBB’nin
28.12.2013 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan A.A.Ü.T 6.md uyarınca)
vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini arz ve talep
ederiz.

SAYGILARIMLA

Av.