Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

KONU           : KONKORDATONUN FESHİ 

AÇIKLAMALAR   :1-Borçlu karşı tarafın talebi ile .......nce
....... tarihli karar ile borçluya 40 gün süreli konkordato mühleti
verilmiştir.

2-Daha sonra borçlunun yaptığı başvuru üzerine mahkemeniz
tarafından borçlunun yaptığı ödeme planı uygun bulunarak
konkordato talebi kabul edilmiştir.

3-Tarafımızdan yapılan araştırmalarda borçluya ait 1 adet .. ..
... plaka sayılı Mersedes Marka 2001 model binek otomobil ile,
Çeşme' de bizzat borçlu adına kayıtlı 2 adet Villa Kooperatif
hissesi tespit edilmiştir. Ayrıca borçlunun mahkemenin konkordatoyu
kabul kararı ile birlikte her gün lüks eğlence yerlerinde
eğlendiği ve hafta sonlarında da Kıbrıs' a kumar oynamaya gittiği
tanıklarca tespit edilmiştir.

Þ

à

Þ

à

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧廉ë฀ludan .......nün ....... E
sayılı dosyası ile kesinleşmiş alacağı bulunan müvekkilimizi
mağdur ettiği ve resmi mercileri yanılttığı ortadadır. Bu konuda
Cumhuriyet Baş Savcılığına ayrıca şikayette bulunacağız.

5-Yüce mahkemenizden borçlu adına tasdik edilen konkordato' nun
feshini talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : İİK VE DİĞER YASA MADDELERİ.

KANITLAR        : Konkordato Dosyası, İcra Dosyası, Kooperatif
Kayıtları ve her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle tasdik edilmiş olan
konkordatonun feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin 
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

					       .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78